Säännöt

  • Osallistujat ovat itse vastuussa itsestään ja omaisuudestaan.
  • Toisen vahingoittamiseen soveltuvien välineiden tuominen tapahtumaan on kielletty (tämä käsittää mm. kaikki teräaseet, mukaan lukien leatherman-työkalut).
  • Ei päihteitä (päihtyneet henkilöt poistetaan paikalta).
  • Ei tupakointia sisätiloissa, koskee myös sähkötupakkaa.
  • Ylimääräisten laitteiden lisääminen sähköverkkoon kielletty (jos sinulla on ylimääräisiä laitteita niin ota yhteys järjestäjiin, jotta voimme sopia erikoismenettelystä). Kodinkoneet kuuluvat kodinkonenurkkaukseen.
  • Ei kaiuttimia (vain kuulokkeet).
  • Vain yksi kytkinportti käytettävissä konepaikkaa kohden (jos haluat tuoda paikalle useamman koneen, osta jokaiselle koneelle oma konepaikka).
  • Epäasiallinen käytös tapahtumassa (esim. peleissä huijaaminen, toisten osallistujien häiritseminen) voi johtaa tapahtumasta poistamiseen.
  • Käytävät on pidettävä tyhjinä ja kulkukelpoisina.
  • Käytävillä sekä pöytien alla lepääminen ja nukkuminen on kielletty (lepo-alue erikseen osoitettu)

Emme tapahtumassa hyväksy minkäänlaista ikään, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sen ilmaisuun, seksuaaliseen suuntautumiseen, etnisyyteen, uskontoon, ulkonäköön, invaliditeettiin, henkilöön tai yhteisöön kohdistuvaa syrjintää, solvaamista, kisuaamista tai ahdistelua. Kaikenlainen kiusaaminen, ahdistelu, herjaaminen, uhkailu, sopimaton fyysinen kontakti, seksuaalinen ahdistelu tai muu tämänkaltaisiin toimiin kannustaminen on ehdottomasti kiellettyä.

Henkilö, joka käyttäytyy asiattomasti järjestäjien kehoituksesta huolimatta, voidaan poistaa tapahtumasta ilman maksun palauttamista. Tilanteesta riippuen (esimerkiksi väkivalta tai rikollinen toiminta) osallistuja voidaan poistaa tapahtumasta välittömästi ilman varoitusta. Tarvittaessa viranomaiset kutsutaan paikalle. Varkaustapaukset ilmoitetaan aina poliisille.

Tapahtumassamme noudatetaan voimassaolevaa Suomen lakia ja asetuksia.

Varaamme oikeudet muutoksiin.