Verkkopeliyhdistys Insomnia ry – Uutiskirje
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Verkkopeliyhdistys Insomnia ry
c/o Riku Kuusisto
Luodontie 4 D 98
28330 Pori

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Tatu-Topias Paski
+358 40 655 0991
tatti@insomnia.fi

3. Rekisterin nimi

Verkkopeliyhdistys Insomnia ry:n uutiskirjeen tilaajat

4. Rekisteröidyt

Verkkopeliyhdistys Insomnia ry:n uutiskirjeen tilaajat

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Käytämme henkilötietojasi antamallasi suostumuksella, lähettääksemme sinulle tilaamasi uutiskirjeen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen tilauslomake
https://insomnia.fi/uutiskirje

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Voimme luovuttaa rekisterin henkilötietojasi kolmansille osapuolille rekisterin tarkoituksen täyttämiseksi.

Palveluntarjoajat
Google
https://policies.google.com/privacy

Siirrämme rekisterin henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle vain, jos käyttämämme palveluntarjoaja(t) tekevät näin.

9. Tietojen suojaus

10. Tietojen käsittelyn kesto

Säilytämme rekisterissä henkilötietojasi, kunnes perut uutiskirjeen tilauksesi.

11. Tietojen käsittelijät

Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin pyrimme takaamaan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Varaamme oikeuden tehdä tietosuojaselosteeseen pieniä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.